giấc mơ thấy Phật có ý nghĩa gì

Mơ thấy Phật trong giấc mơ có ý nghĩa gì?

Mỗi lần mơ thấy Phật, hầu hết chúng ta đều cảm nhận thân tâm an lạc, nhẹ nhàng và thanh thản. Mỗi lần mơ thấy