mơ thấy bố tốt hay xấu

Ý nghĩa của giấc mơ thấy bố

Theo giải mã giấc mơ, mơ thấy bố là điềm lành. Mơ thấy bố là biểu tượng của sự bảo vệ, che chở. Giải mã