mơ thấy thấy trái mít có điềm gì

Điềm báo khi nằm mơ thấy trái mít

Nằm mơ thấy trái cây có màu xanh biểu tượng cho ý chí và nổ lực hết mực của mình trong công việc khi gặp